Komu pomáháme

KAŽDÁ KORUNA ze startovného, výtěžek z triček, image brýlí Smejkalovek a dalších suvenýrů s označením Smejkalovky pomáhají a další podpora pomůže usnadnit každodenní život konkrétním lidem s těžkým zrakovým postižením.

Přispět můžete také zasláním daru na sbírkový účet: 9980287/0100. Do textu uveďte heslo: ANIČKA.

V roce 2019 pomáháme Aničce a Aničce

Anička D. (9 let)

Děvčátko s těžkou zrakovou vadou, kterému pro přípravu do školy chybí digitální lupa, rodiče jí teď musí vše předčítat. Anička by si také ráda četla knížky s pohádkami, na které bez velkého zvětšení písma nevidí. Lupa jí velice pomůže.

Anička D.

Anička J. (9 let)

Dívenka s těžkým kombinovaným postižením - kromě zrakového se také těžko pohybuje, trpí epilepsií a dyslálií. Pro nácvik písma a čtení potřebuje speciální pomůcky s postranním nasvícením. Pomůcky jsou nezbytné pro vzdělávání a trénink doma. Aničce moc pomůžou.

Anička J.

POMOHLI JSTE

2018

Společně jsme běželi a notovali pro mladý kolektiv Kyklopband – mladí lidé, kteří se narodili nevidomí, nebo o zrak přišli či přicházejí během svého života. Vystudovali konzervatoř, aby se však mohli podělit o své umění, potřebují alespoň jednoho řidiče a průvodce, který je vždy bezpečně dopraví na místo koncertu a pomůže jim s nástroji. Tito lidé jsou navíc velkou inspirací pro ostatní. I přes nepřízeň osudu se snaží pomáhat a motivovat další, kteří se ocitli v podobné životní situaci. Ukazují lidem, jak člověk může zůstat aktivní a žít zvesela i s handicapem a za to zaslouží velký obdiv.

Společně se podařilo zajistit průvodce a řidiče pro nevidomé hudebníky, dle odhadů kapelníka, na dobu 3 let. DĚKUJEME!