Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Chci pomáhat

Pomáhat můžete několika způsoby, vyberte si ten svůj...

Všechny zaslané dary jsou výhradně použity na podporu osob s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením (zrak. + další postižení). Navíc si můžete vybrat, koho konkrétně nebo jaký projekt chcete podpořit. PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Další způsoby, jak pomoci.

Zasláním daru na sbírkový nebo nadační účet

V případě, že chcete podpořit konkrétní probíhající projekt, uveďte heslo uvedené u projektu. V jiném případě bude dar použit na další projekt.

Sbírkový účet: 9980287/0100 vedený u Komerční banky.

Nadační účet pro dary: 154986714/0300 vedený u Československé obchodní banky.

 

Dárcovská sms (DMS) 

DMS

Dárcovská sms je textová zpráva, jejímž zasláním pomůžete osobám s těžkým zrakovým postižením při překonávání každodenních překážek. Zašlete SMS na číslo 87777 podle částky, kterou chcete přispět.

DMS KUK 30

DMS KUK 60

DMS KUK 90

Cena jedné SMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, nadace obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

 

Chcete pomáhat dlouhodobě?

Zašlete SMS na číslo 87777 v tomto formátu:

DMS TRV KUK 30

DMS TRV KUK 60

DMS TRV KUK 90

Každý měsíc tak můžete pomáhat vybranou částkou, jak dlouho budete chtít. Více o dárcovské SMS na: https://www.darcovskasms.cz/

 

Náhradní plnění

Je praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených.

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Zakoupit můžete PR a korektorské služby v předem smluveném rozsahu a formě.

Nabízíme kvalitní a efektivní PR služby pro zviditelnění Vaší firmy, Vašich produktů nebo služeb, a to od fáze plánování až po samotnou realizaci.

Také nabízíme korektury nejrůznějších textů – návodů na použití, článků, textů pro webové stránky, texty letáků, plakátů, brožur ad.

Zárukou jsou Vám bohaté a dlouholeté zkušenosti v oblasti PR a korektur nejrůznějších textů.