Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Pomáhejte s námi...

Nadace nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Pomáháme překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně jako prof. Vejdovský se snažíme dělat vše pro to, aby nevidomí a slabozrací mohli žít aktivní a důstojný život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a zajišťujeme jejich léčbu nákupem nejmodernějších lékařských přístrojů. Pomáháme jednotlivcům i organizacím a rodinám. Každý Váš dar je do poslední koruny věnován na zdolání každodenních překážek a na nejlepší dostupnou péči o Váš zrak. Nadace tak pomohla již tisícům dětí a dospělých po celém území České republiky.

  

NEJHEZČÍ VIDEA A PODCASTY 2022...   Videa a podcasty

Společně

Smejkalovky pomáhají

OLOMOUC - 25. 5. 2022

Tradiční běh s doprovodným programem se letos opět uskutečnil v Olomouci-Smetanových sadech. Pro slalbozraké a nevidomé běželi dospělí i děti, přítomní se zúčastnili i doprovodného programu. Každá koruna opět pomohla!


Více

Rozmazaný svět - win

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROZMAZANÝ SVĚT opět PUTUJE

Výstava fotografií Rozmazaný svět znovu putuje! K vidění byla naposledy ve vestibulu budovy A Fakultní nemocnice Olomouc. Další prostory jsou v jednání.

Více

Předávání dezinfekce

DEZINFEKCE A RESPIRÁTORY FFP2 PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ zdarma

Osobám se zrakovým postižením chceme pomoci chránit zdraví. Kapesní dezinfekce během 1 minuty ochrání před všemi viry a bakteriemi kdykoliv a kdekoliv.

Více