Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Správní rada

Správní rada je složena z předních odborníků ČR z oblasti oftalmologie a tyflopedie, ekonomie a práva, rovněž v ní mají zastoupení osoby s těžkým zrakovým postižením, které mají bohaté zkušenosti přímo ze světa osob s tímto handicapem.

Předsedkyně

Ing. Olga Sýkorová

Místopředsedkyně

JUDr. Věra Hrabalová

Členové

Taťjana Medvecká

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.

Mgr. Zdenka Skoupilová

Mgr. Dagmar Sýkorová

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

Čestní členové

Pavel Dostál, ministr kultury ČR (2000-07/2005)

Taťjana Medvecká

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO