Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Správní rada

Správní rada je složena z předních odborníků ČR z oblasti oftalmologie a tyflopedie, ekonomie a práva, rovněž v ní mají zastoupení osoby s těžkým zrakovým postižením, které mají bohaté zkušenosti přímo ze světa osob s tímto handicapem.

Předsedkyně

Ing. Olga Sýkorová

Místopředsedkyně

JUDr. Věra Hrabalová

Členové

Taťjana Medvecká

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

MUDr. Marta Karhanová

Čestní členové

Pavel Dostál, ministr kultury ČR (2000-07/2005)

Taťjana Medvecká

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO