Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Dozorčí rada

Dozorčí rada je složena z odborníků z oblasti ekonomiky a financí.

Předsedkyně

Ing. Jiřina Pospíšilová

Členové

Natálie Sirkovská, ACCA

Ing. Libor Teplíček