Dozorčí rada

Dozorčí rada je složena z odborníků z oblasti ekonomiky a financí.

Předsedkyně

Ing. Jiřina Pospíšilová