Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Poslání nadace

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně tak jako prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., se snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný a aktivní život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací.

Za dobu více jak tří desetiletí tak Nadace prof. Vejdovského pomohla tisícům lidí na celém území České republiky nákupem kompenzačních pomůcek, zajištěním vzdělání a rekvalifikací, zakoupením přístrojů pro včasnou diagnostiku, pomohla vyšetřit a vyléčit tupozrakost tisícům dětí a zasloužila se o postavení historicky první nové školy pro zrakově postižené děti.

Je nám ctí, že můžeme pokračovat v odkazu Václava Vejdovského.