Žádost o příspěvek

O příspěvek na kompenzační pomůcky a drobné projekty (rekvalifikace apod.) můžete žádat v průběhu celého roku. Schválení poskytnutí příspěvku podléhá rozhodnutí správní rady, která se schází několikrát do roka. Vyčkejte tedy na odpověď, zda byla Vaše žádost schválena. Odpovíme Vám cca do 30 dnů od doručení žádosti.

Ideálně prosím směřujte své žádosti k datu výběrového řízení pro všechny projekty, které je vypisováno v období březen–květen každého roku. Oficiální formulář naleznete v odkaze níže. Používejte prosím oficiální formulář.

Formulář - Žádost o příspěvek