Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Žádost o příspěvek

O příspěvek na kompenzační pomůcky a drobné projekty (rekvalifikace apod.) můžete žádat v průběhu celého roku. Schválení poskytnutí příspěvku podléhá rozhodnutí správní rady, která se schází několikrát do roka. Hlavní výběrové řízení je vyhlášeno v průběhu jednoho měsíce, nejčastěji března - června. Žádosti prosím směřujte především do tohoto období. V případě, že chcete být zařazeni do projektu Smejkalovky pomáhají, zasílejte žádosti nejlépe v období září - prosinec.

Vyčkejte prosím na odpověď, zda byla Vaše žádost schválena. Odpovíme Vám cca do 30 pracovních dnů od data doručení žádosti, nebo v období vyhlášení hlavního výběrového řízení do 30 pracovních dnů po jeho skončení.

Používejte prosím oficiální formulář. Oficiální formulář naleznete v odkazu níže.

 

Formulář pro fyzickou osobu (jednotlivec, rodiče, jiný zákonný zástupce apod.): Formulář - žádost o příspěvek pro fyzickou osobu

Formulář pro právnickou osobu (organizace atd.): Formulář - žádost o příspěvek pro právnickou osobu

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK A ZA JAKÝCH PODMÍNEK:

 • o příspěvek může zažádat právnická nebo fyzická osoba se sídlem či bydlištěm v České republice
 • žádat nemůže žadatel za jinou osobu (vyjma zákonných zástupců)
 • žadatel, který nemůže z jakýchkoliv důvodů žádost vyplnit sám, musí požádat osobu blízkou, aby mu pomohla žádost vyplnit, a žadatel musí žádost vlastnoručně podepsat (uznány jsou pouze žádosti podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem; u právnických osob musí být podepsán osobou s podpisovým právem; pokud je žádost zaslána e-mailem, musí být rovněž podepsána a zaslána v PDF formátu)
 • příspěvek musí být určen na vzdělávání a péči o zrakově postižené - příklady již podpořených projektů / žádostí naleznete v části NA CO PŘISPÍVÁME
 • žádost musí být podána v oficiálním aktuálním formuláři
 • žádost musí obsahovat VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY, jinak může být vyřazena
 • v některých případech můžete být vyzváni k doložení dalších dokumentů
 • finanční příspěvek NEZASÍLÁME přímo žadateli, ale dodavateli (pomůcky, poskytovateli rekvalifikačního kurzu apod.), a to na základě dokladu (zálohové faktury, faktury ad.)
 • právnické osoby musí následně doložit podrobné vyúčtování - v případě schválení žádosti se na způsobu vyúčtování domluvíme individuálně dle účelu využití příspěvku
 • při vyúčtování můžete být vyzváni k doložení fotografické či audiovizuální dokumentace využití příspěvku
 • nadace může zpětně kontrolovat využití příspěvku
 • žadatel zasláním žádosti souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem posouzení žádosti a jejich uchováváním dle platných zákonných předpisů včetně případné foto- či videodokumentace při vyúčtování. Se všemi poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony a nařízením GDPR.