Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Na co přispíváme

Unikátní projekt:

Jsme iniciátory tohoto ojedinělého projektu v Olomouci - Hejčíně:

MŠ, ZŠ a SŠ pro děti se zrakovým postižením

Na přístroje:

 • pro včasnou diagnostiku závažných očních onemocnění
 • léčbu zrakových vad a dalších zrakových onemocnění
 • pro předcházení pooperačních komlikací

Dále na:

 • kompenzační pomůcky pro slabozraké a nevidomé
 • doplatky na kompenzační pomůcky
 • podporu činnosti neziskových organizací
 • přepis knih do bodového písma
 • výuku cizích jazyků
 • podporu výtvarné činnosti (výstavy)
 • sportovní aktivity
 • ozvučené hračky a sportovní pomůcky pro děti
 • mezinárodní počítačové tábory pro nevidomé
 • výzkum uplatnění zrakově postižených v praxi
 • rozvoj zájmové činnosti
 • rehabilitační a rekondiční pobyty
 • výcvik prostorové orientace
 • zaškolení nevidomých uživatelů PC s hlasovým výstupem
 • obnovu konzervatoře J. Deyla po povodni 2002
 • vybavení školy a internátu
 • podporu studia
 • stipendia
 • rekvalifikace
 • podporu pracovního uplatnění
 • podporu šachistů
 • vzdělávání pedagogů
 • a mnoho dalšího...