Nadace prof. Vejdovského - 30 let

O nadaci

 • Poslání nadace

  Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně tak jako nositel jména nadace pan Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. se snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život.

  Více informací

 • Z historie nadace

  Nadace prof. Vejdovského se narodila 17. 11. 1992 v Litovli. Otec nadace se jmenuje Karel Stejskal a byl projektantem. Jméno pro své dítě našel velmi snadno, protože k němu choval úctu i obdiv. Charisma prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. vnímali tisíce jeho...

  Více informací

 • Správní rada

  Správní rada je složena z předních odborníků ČR z oblasti oftalmologie a tyflopedie, rovněž v ní mají zastoupení osoby s těžkým zrakovým postižením, které mají bohaté zkušenosti přímo ze světa osob s tímto handicapem. 

  Více informací

 • Dozorčí rada

  Dozorčí rada je složena z odborníků z oblasti ekonomiky a financí.


  Více informací

 • Odborná spolupráce

  Nadace spolupracuje s certifikovanými odborníky, např. daňovým poradcem a auditory. Činnost a hospodaření nadace podléhá každoročnímu auditu.

  Více informací

 • Výroční zprávy

  Výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadace jsou zveřejněny jak na webových stránkách, tak také v obchodním rejstříku.

  Více informací