Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Dezinfekce pro zrakově postižené

PŘIJĎTE SI PRO KAPESNÍ DEZINFEKCI PROTI VIRŮM!


Pro osoby se zrakovým postižením zajistila Nadace prof. Vejdovského 4 000 ks dezinfekce na ruce, kterou je možné okamžitě kdekoliv použít a během jedné minuty ochránit své zdraví proti všem druhům virů vč. SARS-CoV-2 a bakteriím.
Distribuce a instruktáž k dezinfekci je zajištěna od 18. 5. 2020 díky výborné spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých na odbočkách po celé ČR, které se nachází v každém kraji a ve většině bývalých okresních měst. O dezinfekci mohou požádat členové i nečlenové organizace – 1 ks na osobu (100 nebo 50 ml), je možné si ji vyzvednout osobně přímo na odbočce, v případě problémů s mobilitou zajistíme doručení. Při používání dezinfekce dodržujte bezpečnostní pokyny z instruktáže a příbalového letáku.
Sledujte informační kanály SONS i nadace, s postupným uvolňováním nařízení plánujeme během srpna 2. kolo distribuce – dalších 4 000 ks (nebo dle potřeby více ks). Pro bližší informace týkající se vyzvednutí dezinfekce volejte na tel. č. SONS: 775 722 434 nebo do nadace: 608 422 061.
Nevidomí a slabozrací se často orientují v prostoru pomocí hmatu, proto je pro ně účinná dezinfekce rukou v tomto období velmi důležitá. Nadace prof. Vejdovského proto vyhradila na její pořízení částku 121.000 Kč. To by však v době pandemie na zajištění takového množství nestačilo. Proto chceme na tomto místě poděkovat všem partnerům za obrovskou vlnu solidarity a vstřícnosti. Finančně pořízení dezinfekce podpořil také Nadační fond Sberbank částkou 71.000 Kč a Nadace ČEZ částkou 50.000 Kč. Za velikou podporu chceme dále poděkovat firmám K2Pharm, Aveflor, OP papírna (člen skupiny Delfort), TOPRA TRADE a Kalvei a mnoha báječným lidem, kteří si nepřáli být jmenováni, protože chtěli „jen“ pomoci.
Nákup dezinfekce pro distribuci v srpnu můžete podpořit svou účastí na virtuální sportovní akci Smejkalovky pomáhají – VI. ročník v období od 18. do 21. května 2020, nebo zasláním daru na sbírkový účet: 9980287/0100.
VŠEM ZE SRDCE VELICE DĚKUJEME!
#dezinfekce #zrak #nevidomí #slabozrací #protozemuzu #pomaham #koronavirus #covid_19 #smejkalovkypomahaji #pomoc