Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Kniha Václav Vejdovský

O knize

Kniha Václav Vejdovský je obsáhlé životopisné dílo světově uznávaného očního lékaře, vědce a pedagoga prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc., která mapuje jeho život od dávných kořenů jeho rodu až k jeho narození, dále během studia na obecné, střední a vysoké škole na c. k. Karlo-Ferdinandově universitě v Praze, popisuje jeho zahračniční stáže a začátky na očních klinikách v Brně a v Olomouci, kde se projevily Vejdovského výjimečné organizační a vyjednávací schopnosti, dále se věnuje jeho působení v Olomouci jako přednosty oční kliniky, v jejímž čele stál 42 let, a jako děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého, na jejíž obnově se podílel v poválečném období. Neméně důležitou částí jsou jeho přínosy v lékařství, kde jsou vyzdvihnuty jeho kvality jako operatéra s počtem téměř 18 tis. odvedených operací a také jako vědce, který se neustále snažil nacházet nové metody a informovat lékařskou obec o nových postupech, aby lidé nepřicházeli o zrak zbytečně. Kniha se také věnuje aktivitám Vejdovského během 2. světové války, kdy se zapojil do protifašistického odboje bratří Sigmundů a v tomto období pocítil také mnoho ztrát, neboť několik jeho přátel se konce války nedožili. Sám Vejdovský byl nacisty vězněn a nejspíše na přímluvu pacientů a věrných přátel následně propuštěn. V poválečném období byl Vejdovský rovněž velmi aktivní. Cestoval a přednášel v zahraničí, působil jako vysokoškolský pedagog... Svůj nesouhlas s tehdejším režimem pak vyjádřil podpisem 2 000 slov. Kniha se věnuje i oblasti jeho soukromého života, zájmům a koníčkům a ústy pamětníků je zaznamenána jeho bezbřehá lidskost a porozumění pro druhé, kterým se snažil pomáhat v jakékoliv oblasti, bylo-li to jen trochu možné. Pacienti, kolegové, přátelé vzpomínají na Václava Vejdovského jako na lidumila, neuvěřitelně laskavého a obětavého.

Anotace

Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., patří k nejvýraznějším osobnostem československé i světové oftalmologie 20. století. Vychoval řadu odborníků - přednostů očních klinik, dosahoval ve své době výjimečných medicínských výsledků, sám provedl 17 781 operací za podmínek hodně vzdáleným těm dnešním. On sám byl přednostou oční kliniky 42 let.

Patřil k signatářům manifestu 2 000 slov. Osobnost Václava Vejdovského je natolik obdivuhodná, že by neměl být nikdy zapomenut. V roce 1992 byla založena nadace nesoucí jeho jméno a právě Nadace prof. Vejdovského dala impuls ke vzniku této knihy. Autorka Renáta Klvačová pátrala v archivech téměř tři roky, výsledkem je publikace, která zaujme nejen ty, kteří Václava Vejdovského znali, ale všechny, kteří se rozhodnou zamyslet se nad stopami života, které zde navždy zanechal jako odkaz pro další generace.

Pavel Dostál (bývalý ministr kultury) říkával: „Když kráčel Vejdovský, to kráčel majestát.“ Každý čtenář mu dá jistě za pravdu. Vejdovského statečnost, schopnost posouvat vědu i společnost vpřed, jakož i dobrodiní, přesahují život lékaře a vědce.

Kde objednat?

Kniha vyšla v tištěné podobě v limitované edici Nadace prof. Vejdovského o 150 ks. Knihu lze objednat e-mailem na adrese: info@inpv.cz . Do textu e-mailu zadejte prosím také své telefonní číslo pro potvrzení objednávky a domluvení postupu expedice knihy. Vydání knihy je možné podpořit částkou 480 Kč a více jako dar nadaci na sbírkový účet vedený u KB, č. ú.: 9980287/0100. Do textu prosím uveďte slovo: KNIHA.

Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme knihu objednat a rezervovat co nejdříve. Později bude možné knihu získat pouze v elektronické verzi PDF.

Kniha Václav Vejdovský