Nadace prof. Vejdovského - 30 let

LUPA PRO SENIORY NA HODONÍNSKU

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým.

Poskytuje jim pomoc a podporu zvládat nepříznivé životní situace tak, aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele. Pomáhá formou odborné péče, citlivým a laskavým přístupem vysoce odborného personálu.

Na Nadaci prof. Vejdovského se obrátili s prosbou o podporu nákupu stolní zvětšovací lupy do denního centra, která umožní těmto lidem žít dále aktivní život - pohodlně číst noviny a knihy, psaní či lepší vidění na ruční práce. Zejména senioři, u kterých dochází ve vyšším věku ke zhoršení vidění a jemné motoriky, je stolní lupa velkým pomocníkem. Písmo zvětšuje na monitoru dle potřeby uživatele, dá se měnit barva písma a pozadí a spoustu dalšího.

Díky kombinaci činností, při které bude lupa používána, se prohlubuje zájem uživatelů z Hodonínska o okolní dění, zvýšuje se sebedůvěra, zlepšuje se jejich běžná orientace a psychický stav.

Cílovou částku 40.000 Kč však není v silách Homediss uhradit a museli by od záměru, umožnit seniorům z Hodonínska i tyto aktivity, upustit. Nadace přispěla na nákup stolní lupy částkou 10.500 Kč. Pro zbývající částku se rozhodla oslovit veřejnost.

Zlepšeme podmínky a udělejme radost těm, kteří se starali o nás od narození. Pomoci můžete jakoukoliv částkou na číslo sbírkového účtu nadace.

 

Číslo účtu: 9980287/0100, vedený u Komerční banky.

Variabilní symbol: 886.

Do poznámky uveďte heslo: LUPA.

 

Za podporu velice děkujeme.

 

Stolní lupa Lupa pro seniory