Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Poslání nadace

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně tak jako nositel jména nadace pan Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. se snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život.

Více informací

Z historie nadace

Nadace prof. Vejdovského se narodila 17. 11. 1992 v Litovli. Otec nadace se jmenuje Karel Stejskal a byl projektantem. Jméno pro své dítě našel velmi snadno, protože k němu choval úctu i obdiv. Charisma prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. vnímali tisíce jeho...

Více informací

Správní rada

Správní rada je složena z předních odborníků ČR z oblasti oftalmologie a tyflopedie, rovněž v ní mají zastoupení osoby s těžkým zrakovým postižením, které mají bohaté zkušenosti přímo ze světa osob s tímto handicapem.

Více informací

Dozorčí rada

Dozorčí rada je složena z odborníků z oblasti ekonomiky a financí.

Více informací

Odborná spolupráce

Nadace spolupracuje s certifikovanými odborníky, např. daňovým poradcem a auditory. Činnost a hospodaření nadace podléhá každoročnímu auditu.

Více informací

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadace jsou zveřejněny jak na webových stránkách, tak také v obchodním rejstříku.

Více informací