Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Pozvánka do Činoherního klubu na francouzskou komedii Na správné adrese

Divadelní soubor Hostivice se představí 15. 2. 2020 v Činoherním klubu Prahy 1 v derniéře francouzské komedie Marca Camolettiho Na správné adrese. Hostující herci Martin Zounar a Ivana Andrlová se souborem naposled zahrají veselou, oddechovou hru jako benefiční představení. Výtěžek zajistí nevidomým gramotnost v Braillově písmu, podle něhož se orientují např. v prostorách a v případech, kde nedostačuje technika s hlasovým výstupem. Z výtěžku bude pořízen tzv. braillský řádek, pomůcka důležitá při výuce různých předmětů – cizích jazyků, pravopisu, gramatiky, fyziky, chemie, hudební výchovy, čtení textů (např. poezie), ale i usnadňující práci s počítačem.

Divadelní představení se uskuteční ve spolupráci s Nadací prof. Vejdovského, která 27 let podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením v mnoha oblastech života. Poskytuje např. kompenzační pomůcky, stipendia, podporuje rekvalifikace, a tím i uplatnění osob se zrakovým postižením na trhu práce, zajišťuje péči pro rodiny s handicapovými dětmi apod. Financuje také nákup lékařských přístrojů pro včasnou diagnostiku, léčení zraku a předcházení pooperačních komplikací.

Mezi úspěšné projekty patří běh a pochod Smejkalovky pomáhají, který podpoří každý rok konkrétní osobu, a také putovní výstava fotografií Rozmazaný svět, která upozorňuje na prevenci a tedy včasné odhalení závažných očních onemocnění.

Nadace pokračuje v odkazu významného očního lékaře, vědce světového formátu a pedagoga prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc., jež pro svou vysokou kvalifikovanost léčil také anglickou královnu a řadu dalších osobností.

„S nápadem zahrát divadelní představení pro nevidomé všichni herci okamžitě souhlasili a vzdali se honoráře. Činoherní klub s velkou laskavostí poskytl potřebné prostory.“ Říká režisérka souboru Jolana Petříková. „Jsme rádi, že můžeme touto formou pomoci těm, co to potřebují.“ Dodává.

Vstupenky jsou nyní k zakoupení na stránkách Činoherního klubu: www.cinoherniklub.cz .