Nadace prof. Vejdovského - 30 let

vyhlášení výběrového řízení

na granty pro rok 2024

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty pro rok 2024.
Podmínky soutěže:
 
Účelem přihlášeného projektu musí být
VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby (jednotlivci)  - osoby se zrakovým postižením a právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.
 
Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/inpage/chci-pozadat-o-prispevek/ .
Uzávěrka přihlášek:
8. 5. 2024
(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)