Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Výhlášení výběrového řízení na granty v roce 2018

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2018

Podmínky soutěže:

Účelem přihlášeného projektu musí být

vzdělávání a péče o zrakově postižené.

Soutěže se mohou zúčastnit zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a fyzické osoby s těžkým zrakovým postižením.

Používejte prosím výhradně formulář, který je zveřejněn na webových stránkách nadace: Žádost o příspěvek

Uzávěrka přihlášek:

25. 6. 2018

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

Kontakt:

e-mail: info@inpv.cz
mobil: 608 422 061

Adresa pro doručování:

Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty