Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Vyhlášení výběrového řízení na granty v roce 2021

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2021
Podmínky soutěže:
 
Účelem přihlášeného projektu musí být
VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.
 
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (fyzické osoby) - výhradně osoby se zrakovým postižením a právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.
 
Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/.../vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro.../
Uzávěrka přihlášek:
10. 6. 2021
(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)