Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Vyhlášení výběrového řízení na granty v roce 2023

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2023.
Podmínky soutěže:
 
Účelem přihlášeného projektu musí být
VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby (jednotlivci)  - osoby se zrakovým postižením a právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.
 
Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/inpage/chci-pozadat-o-prispevek/ .
Uzávěrka přihlášek:
7. 5. 2023
(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)