Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Vyhlášení výběrové řízení

pro žádosti o granty v roce 2019

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2019

Podmínky soutěže:

Účelem přihlášeného projektu musí být

vzdělávání a péče o zrakově postižené.

Soutěže se mohou zúčastnit zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a fyzické osoby s těžkým zrakovým postižením.

Používejte prosím výhradně formulář, který je zveřejněn na webových stránkách nadace: Žádost o příspěvek

Uzávěrka přihlášek:

31. 5. 2019

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

Podepsanou žádost zasílejte ve 3 vyhotoveních na doručovací adresu (neposílat doporučeně), nebo elektronicky v pdf formátu.

Kontakt:

e-mail: info@inpv.cz
mobil: 608 422 061

Adresa pro doručování:

Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty