Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2022

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení o granty v roce 2022
 
Podmínky soutěže:
Účelem přihlášeného projektu musí být
VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.
 
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (fyzické osoby), výhradně osoby se zrakovým postižením, a právnické osoby: zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.
 
Používejte prosím pouze formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/inpage/chci-pozadat-o-prispevek/ .
 
Uzávěrka přihlášek:
1. 5. 2022
(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)