29 let pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením

Pomáhejte s námi! :-)

Vyberte si, komu chcete pomoci...