29 let pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením

Poslání nadace