Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Nadace prof. Vejdovského obdržela nejvyšší ocenění od československých rotariánů

Nestává se to každý den. Nejvyšší ocenění jsou udělována jen v případě dosažení mimořádných výsledků přesahujících běžný rámec činností. A stojí za tím dlouhé roky „obětí“ v podobě věnování svého volného času, energie i financí, protože člověk upozadí své vlastní zájmy a prospěch ve prospěch někoho jiného. Někoho, kdo by se bez pomoci druhých neobešel a může mu taková pomoc zásadně ovlivnit celý život.
 
Nejvyšší ocenění bylo předáno během benefičního večera u příležitosti 31. výročí založení Nadace prof. Vejdovského, který se uskutečnil ke konci roku 2023 v Moravské filharmonii v Olomouci, kde vystoupil světový mistr ve hře na klavír, skladatel, fotograf a básník Petr Bazala. Jeho hra na klavír s projekcí fotografií uchvátila všechny přítomné. Stejně tak četba úryvků z jeho básnické sbírky, které se ujal tenor Jakub Rousek, člen Moravského divadla Olomouc.
 
Z rukou někdejšího asistenta guvernéra Jana Krejčího (RC Olomouc), který zastupoval distrikt Česká a Slovenská republika, převzaly nejvyšší ocenění předsedkyně správní rady Olga Sýkorová a výkonná ředitelka Dagmar Sýkorová, které jsou součástí nadace od jejích počátků. „Ocenění si moc vážíme, tím spíše, že sdílíme stejné morální hodnoty jako rotariáni,“ poděkovala Olga Sýkorová.
 
„Čekal jsem na vhodnou příležitost, kdy toto ocenění nadaci oficiálně předat, a je mi velkou ctí, neboť podobné ocenění jsem měl rovněž tu čest předat před pár lety osobně Nicholasu Wintonovi, což byl pro mě také velmi silný moment,“ vzpomínal dojatě při předávání Jan Krejčí.
 
Ocenění bylo Nadaci prof. Vejdovského uděleno „za propagaci vznešených rotariánských ideálů, a to rehabilitací jména přítele prof. Václava Vejdovského“ tehdejším guvernérem Rotary distriktu pro ČR a SR Georgem J. Podzimkem. Nadace nesoucí jméno legendárního očního lékaře, pedagoga a vědce prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc., pečuje po tři desetiletí o jeho odkazy, ať už zajišťováním moderních lékařských přístrojů a tedy vytvářením vhodného prostředí pro lékaře, aby mohli co nejlépe pečovat o zrak pacientů, nebo poskytováním kompenzačních pomůcek, pomocí při uplatňování na trhu práce a podporou všestranného rozvoje osob s těžkým zrakovým postižením. Nadace usiluje také o osvětu v oblasti závažných očních onemocnění, nepodceňování prevence a včasné diagnostiky a také se stará o památku prof. Vejdovského. V rámci výročí i nadace uděluje ocenění za dlouholetou podporu a pomoc osobám se zrakovým postižením. Tentokrát ji obdržel Libor Teplíček, který nadaci 10 let pomáhá při organizaci sportovních akcí a sám pořádá Zámecký štafetový běh, kde dary putují na pomoc konkrétním nevidomým a slabozrakým a pokračuje se tak v odkazu Vejdovského.
 
Po lékaři, který stál v čele oční kliniky v Olomouci 42 let, je v Olomouci např. pojmenována ulice, škola a mezinárodní vědecká konference pro oftalmology Vejdovského olomoucký vědecký den, který se letos bude konat již po dvacáté páté. Nadace se stará po celou dobu o hrob Vejdovského a rehabilitaci jeho jména po podpisu dokumentu 2 000 slov, neboť od té doby se nesmělo o Vejdovském psát, nesměl učit a docházet na kliniku. Nadace také nechala sepsat jedinou obsáhlou faktografii o životě Vejdovského a pořádá řadu charitativních a osvětových akcí jako putovní výstavu fotografií Rozmazaný svět, sportovní akci Smejkalovky pomáhají, která letos ve spolupráci s Univerzitou Palackého dostane novou tvář a název, a uvede letos nové projekty jako Hudba v duši ve spolupráci s Konzervatoří evangelické akademie nebo naučnou stezku Po stopách Václava Vejdovského vedoucí obcí Stínava na Prostějovsku ve spolupráci právě s pánským Rotary klubem v Olomouci, jehož byl Vejdovský 3. prezidentem v poválečné době.
O Rotary – Česká republika a Slovenská republika
 
Rotary club je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. Rotariáni se řídí heslem „service above self“, což můžeme volně přeložit jako „služba bez ohledu na sebe“.
 
Distrikt 2240 tvoří v souladu s jednotnými zásadami ROTARY INTERNATIONAL (RI) od roku 1999 všechny Rotary kluby působící na území ČR a SR. Distrikt 2240 získal svoji právní subjektivitu podle zákona ČR č. 116/1985 Sb., a to ve formě mezinárodní nevládní organizace s působností na území ČR a SR. Rotary kluby (samostatné právní subjekty založené podle českých nebo slovenských právních norem, nejčastěji ve formě občanských sdružení) se na vedení distriktu podílejí prostřednictvím svých zástupců, nejvyšším orgánem je Distriktní konference. V čele distriktu stojí jako statutární zástupce a současně představitel ústředí RI (zástupce prezidenta RI) guvernér, který plní úlohu koordinátora činností jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a celým společenstvím RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor distriktu, regionální asistenti a členové tematicky zaměřených distriktních výborů a komisí.
Zdroj: TZ Rotary club