Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Vyhlášení výběrové řízení

pro žádosti o granty v roce 2020

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2020

Podmínky soutěže:

Účelem přihlášeného projektu musí být

vzdělávání a péče o zrakově postižené.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (fyzické osoby) - výhradně osoby se zrakovým postižením a  právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: Žádost o příspěvek

 

Uzávěrka přihlášek:

20. 6. 2020

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

Podepsanou žádost v papírové podobě zasílejte ve 3 vyhotoveních na doručovací adresu (neposílat doporučeně!!!), nebo elektronicky v pdf formátu (jedno vyhotovení).

 

Kontakt:

e-mail: info@inpv.cz
mobil: 608 422 061

Adresa pro doručování:

Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty